etiqueta.jpg

InMaG Història Serveis Contacte Avís Legal
  • Instal·lacions Elèctriques.de baixa tensió en tot tipus d’edificacions (habitatges, col·legis, oficines, residencies...)
  • Instal·lacions d’enllumenat públic.
  • Instal·lacions solars fotovoltaiques ja sigui per al propi consum o connectades a la xarxa de distribució.
  • Instal·lacions solars tèrmiques en tot tipus d’edificacions i sistemes.
  • Instal·lacions de fontaneria i Aigua Calenta Sanitaria.
  • Instal·lacions de Calefacció amb radiadors, terra radiant, calderes de gas, gasoil, biomassa...
  • Instal·lacions de climatització.
  • Instal·lacions de gas.
  • Instal·lacions contra incendis.
  • Manteniemtents.
Copyright 2010 Your Company